Mat-1 - 2014.-15.
-
Mat-1

Komopleksni brojevi

poglavlja 1.1. - do 1.4.


POTENCIJE

2.2. - poglavlje
Potencije - 1. zadatak pod 2) i 6)
Potencije - 1. zadatak pod 6)
Potencije - 19. zadatak pod 1)

Potencije - 22. zadatak pod 3) bez obzira na oznake u videu ...
Potencije - 21. zadatak pod 1) bez obzira na brojeve u videu ...

Matematika 
   
Mat-1 - potencije
izdanje 2006.-do 2013.

Potencije 2.1. - 18. zadatak pod 3)
Potencije 2.1. - 9. zadatak pod 1)

Ako ste moji online đaci ili kupci mojih zbirki potpuno riješenih zadataka
uvijek i u bilo koje vrijeme
možete ZATRAŽITI da vam ponovo riješim bilo koji zadatak iz školske zibrke ...

- dovoljno je da mi pošaljete mail na : mim-sraga@zg.htnet.hr
- naravno s točnim brojem zadatka i poglavlaj iz kojeg je zadatak
kojeg trebate da vam rješim i objasnim ...

    Mat-1- za 1. razred srednje šk .


Potencije:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.23. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije - vježba br.25. -novo
Potencije - vježba br.26. -novo
Potencije - vježba br.27.A -novo
Potencije - vježba br.27.B -novo
Potencije - vježba br.28. -novo
Potencije - vježba br.29. -novo
Potencije - vježba br.37. -novo
instrukcije - potencije -1
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa
-
potencije-RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3.
Algebarski izrazi - vježba br.4.
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - pepoznaj zbroj kubova - novo
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Algebarski razlomci - složeniji vj.201. - novo

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova

Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo

Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

Algebarski razlomci:
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !


Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo

crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo

crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo


Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11. - novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo


Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novoNejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

Korijeni:
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
jedan o korijenima
iracionalne jednadžbe - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1


 

- redni brojevi zadatak po zbirci 2013.g.