Mat-2
-
Mat-2

Komopleksni brojevi

poglavlja 1.1. - do 1.4.

1.2. - poglavlje
1. 2) - zad 1. pod 2) poglavlje 1.2.

1.2.
6. 1) - zad 6. pod 1)
16. 4) - zad 11. pod 4)


Kvadratna jednadžba

2.1.
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 1. pod 1)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 1. pod 3)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 3. pod 3)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 2. pod 3)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 3. pod 3)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 5. pod 2)

2.2.
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.2. - 1. pod 2)
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.2. - 1. pod 9)

Logaritamske i eksponencijalne funkcije

- redni brojevi zadatak po zbirci 2013.g.

Eksponencijalna jedn. 5.5. - zad. 1. pod 1) i 5)
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 4)
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 6) - novo - gimn.

ksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 1) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 5. pod 2) - novo - gimn.

Mat-2 - Logaritmi - 5.5. zad 16. pod 1) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - 5.5. zad 16. pod 4) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - 5
Mat-2 - Logaritmi - 5.5. zad 15. pod 1) - novo - teh.šk.

Mat-2 - Trigonometrija . - po šk.zbirci - 5.5. zad 20. - novo -gimn
     

Ako ste moji online đaci ili kupci mojih zbirki potpuno riješenih zadataka
uvijek i u bilo koje vrijeme
možete ZATRAŽITI da vam ponovo riješim bilo koji zadatak iz školske zibrke ...

- dovoljno je da mi pošaljete mail na : mim-sraga@zg.htnet.hr
- naravno s točnim brojem zadatka i poglavlaj iz kojeg je zadatak
kojeg trebate da vam rješim i objasnim ...

  Mat-2- za 2. razred srednje šk .

Kompleksni brojevi:

kompleksni broj. PRAVILA vj. br.0.
kompleksni brojevi vježba br.1.
kompleksni brojevi vježba br.1.a
kompleksni brojevi vježba br.2.
kompleksni brojevi vježba br.2.-A
kompleksni brojevi vježba br.3.
kompleksni brojevi vježba br.5.
kompleksni brojevi vježba br.6.
kompleksni brojevi vježba br.7.
kompleksni brojevi racionaliziraj i odredi Re ...
kompleksni brojevi zad.br.112
kompleksni brojevi zad.br.113 -novo
kompleksni br.riješeni zad. po ŠKOLSKOJ zbirci !!

Kvadratna jednadžba:

kvadratna jednadžba vježba br.5.
kvadratna jednadžba vježba br.1.
kvadratna jednadžba vježba br.2.
kvadratna jednadžba vježba br.3.
kvadratna jednadžba vježba br.4.
kvadratna jednadžba vježba br.5.
kvadratna jednadžba vježba br.6.
sustav kvadratne i linearne jednadžbe br.1 - novo
vieteove formule vj.br.1. - novo
vieteove formule vj.br.2. - novo
crtanje grafa kv.funk. traslacijom... - novo
-
kvadratna nejednadžba - novo
sustav dvije kvadratnih nejednadžbe br.1 - novo

sustav dvije kvadratnih nejednadžbe br.2 - novo

-
Polinomi 2. stupnja:
-
malo složeniji - zad. o polinomu 2.st. - novo

sustav dvije kvadratne nejednadžbe - novo

-
Logaritmi:
Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe
po školskim zbirkama:

Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 4) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 15. pod 1) - novo - teh.šk.
Logaritmi - pravila
Logaritmi - pravila i zadaci vj.br.1.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.6.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.5.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.8. - novo
Logaritamske jednadžbe

Logaritmi - jedan iz školske zbirke - novo

Eksponencijalne funkcije:
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.1.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.2.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.3.

Eksponencijalna jednadžba - xy
novo:
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-a
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-b
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.2
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.3
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.4


Trigonometrija pravokutnog trokuta:

-
Malo teži zadatak - 246.
- novo

zadano: a-b=12 , kut alfea=58 ... - novo