ZGB Bacačka Liga 2010.
  DISK - Ž 1.-10.kolo     ukupno      
  ime prezime kat   1.dio 2.dio    
1. Sandra Šarić Ž-40   1476 1095 0 2571
2. Ivana Sraga Ž-40   1014 1236 0 2250
3. Melita Milivojević Ž-60   1892 0 0 1892
4. Marija Sraga Ž-70   691 653 0 1344
5. Sandorne Torok Ž-75   0 819 0 819
6. Marta Dee Ž-60   0 450 0 450
7. Martina Sraga Ž-kad   376 0 0 376
8. Vilma Šolc Pervan Ž-60   339 0 0 339
9. Zvjezdana Križić Ž-60   0 319 0 319
10. Tatjana Devetak Ž-55   0 299 0 299
11. Edina Muharemoović Ž-jun   0 291 0 291
12. Marina Vukušić M-50   258 0 0 258
13. Svjetlana Drašković Ž-45   0 216 0 216
14. Marija Prskalo Ž-40   0 173 0 173
Bodovalo se 5 od 6 tekmi u prvom dijelu sezone i 5 od 6 tekmi u drugom dijelu sezone