ZGB Bacačka Liga 2010.
GIRA - Ž
  ime prezime kat   1.dio 2. dio    
1. Melita Milivojević Ž-60   2688 1310 0 3998
2. Sandra Šarić Ž-40   1974 1934 0 3908
3. Ivana Sraga Ž-40   964 786 0 1750
4. Marija Sraga Ž-70   383 716 0 1099
5. Ana Marija Olah Ž-70   0 642 0 642
6. Erzsebet Bardos Ž-60   0 425 0 425
7. Lana Milivojević Ž-30   0 377 0 377
8. Martina Sraga Ž-kad   334 0 0 334
Bodovalo se 5 od 6 tekmi u prvom djelu sezone i 5 od 6 tekmi u drugom djelu sezone