ZGB Bacačka Liga 2010.
  KOPLJE - Ž pojedinačno     ukupno      
  ime prezime kat   1.dio 2.dio    
1. Ivana Sraga Ž-40   1589 1755 0 3344
2. Melita Milivojević Ž-60   1909 0 0 1909
3. Jelena Čepo Ž-40   629 364 0 993
4. Sandra Šarić Ž-40   741 225 0 966
5. Martina Sraga Ž-kad   962 0 0 962
6. Sandorn Torok Ž-75   0 574 0 574
7. Marta Dee Ž-60   0 538 0 538
8. Marija Sraga Ž-70   127 317 0 444
9. Vesna Musulin Ž-50   0 391 0 391
10. Edina Muharemoović Ž-jun   0 379 0 379
11. Ivana Vranjković Ž-30   0 311 0 311
12. Sabina Krabelj Ž-30   289 0 0 289
13. Marija Prskalo Ž-40   0 253 0 253
14. Božica Šorgić Ž-35   245 0 0 245
Bodovalo se 5 od 6 tekmi u prvom dijelu sezone i 5 od 6 tekmi u drugom dijelu sezone