DISK
      rezultat
BODOVI
M-35 - 2 kg
1.
Anđelko Trbušić
M-35
36,56 -m AK Zagreb
605
     
M-45 - 2 kg
1.
Mladen Sraga
M-45
25,18 -m HAAK Mladost
471
     
M-50 - 1,5 kg
1.
Miki Prstec
M-50
35,19 -m AK Ptuj
583
 
           
  Ž - ml-kadetkinje -1 kg      
1.
Martina Sraga - 1 kg
ml-kad
12,25 -m HAAK Mladost
-166*
Martina Sraga 0,75 kg
ml-kad
12,70 -m HAAK Mladost
-
           
  Ž - 40 - 1 kg      
1.
Ivana Sraga
Ž-40
16,40 -m HAAK Mladost
247
           
  Ž - 60 - 1 kg      
1.
Vilma - Šolc-Pervan
Ž-60
16,48 -m HAAK Mladost
392
             
  Ž - 75 - 1 kg      
1.
Marija Sraga
Ž-70
12,40 -m HAAK Mladost
451
  Ž - 75 - 0,75 kg      
1.
Marija Sraga
Ž-70
13,15 -m HAAK Mladost
431
             
-
* - svi rezultati označeni sa jednom zvjezdicom obračunati su kao da su bacani u M-35 ili Ž-40

11. kolo - ZGB - bacačke LIGE
21.08.2011.