4. BJELOVARSKO PRLJEĆE
međunarodni atletski miting veterana
GIRA
             
      rezultat
BODOVI
M-jun - 11,3 kg
1.
Igor Boras
jun
11,61 -m AK Bjelovar
541 *
               
M-40 - 15,88 kg
1.
Mihovil Rendulić
M-40
13,53 -m AK Dinamo - DR
720
2.
Josip Slivar
M-40
8,44 -m Sokol Bjelovar inv.
407
     
M-45 - 15,88 kg
1.
Mladen Sraga
M-45
9,14 -m HAAK Mladost
491
2.
Ljubinko -Crnojević
M-45
6,63 -m Sokol Bjelovar inv.
327
3.
Mišo Todorović
M-45
5,10 -m AK Agram
229
   
M-50 - 11,3 kg
1.
Miki Prstec
M-50
12,38 -m AK Ptuj - SLO
620
2.
Dražen Cerjanec
M-50
10,20 -m AK Veteran-Bjelovar
491
3.
Željko Drveni
M-50
8,75 -m AK Veteran-Bjelovar
406
 
M-55 - 11,3 kg
1.
Robert Štriga
M-55
8,21 -m AK DInamo
408
2.
Žarko Martinek
M-55
6,79 -m HAAK Mladost
320
   
  M-60 - 9,2 kg      
1.
Drago
Novosel
M-60
7,32 -m AK Veteran-Bjelovar
321
               
  M-70 - 7,26 kg      
1.
Miroslav
Milivojević
M-70
**11,83 -m AK Zagreb -*- u ZGB
649
               
  M-80 - 5,45 kg      
1.
Nikola
Turk
M-80
7,07 -m AK Dinamo
409
           
  Ž - kad - 3,2 kg      
1.
Martina Sraga
Ž-kad
10,31 -m HAAK Mladost
570 *
             
  Ž - 40 - 9,2 kg      
1.
Ivana Sraga
Ž-40
5,11 -m HAAK Mladost
255
           
  Ž - 50 - 9,2 kg      
1.
Svjetlana Drašković
Ž-50
3,70 -m HAAK Mladost
212
   
  Ž - 60 - 5,45 kg      
1.
Melita Milivojević
Ž-60
**8,86 -m AK Zagreb
536
           
  Ž - 30 - 9,2 kg      
1.
Lana Milivojević
Ž-30
**7,34 -m AK Zagreb
372
     
06. kolo - ZGB - bacačke LIGE
03.04..2011.-Bjelovar
-
* - svi rezultati označeni sa jednom zvjezdicom obračunati su kao da su bacani u M-35 ili Ž-35
** - bacano u ZGB - dopuna za bacačku ligu !