2013.
DARKWOOD - HEINEKEN - KUP
u bacanju
BAČVE - HEINEKEN-a


baca se dvije težine bačve:
M30-M49 - 14,2 kg dužine 60 cm
M50-M80 - 11,2 kg dužine 60 cm
žene bacaju BAČVU
od 7,2 kg i 5,4 kg dužina - 45 cm
 
termini:
1. kolo - 12.01.2013. - 15:00
2. kolo - 26.01.2013. - 15:00
3. kolo - 09.02.2013. - 15:00
4. kolo - finale - 02.2013.
 
Za ukupni poredak zbrajaju se se tri najbolja rezultata ....
 

SAMO za prave MUŽE
baca se dvije težine bačve:
BAČVA je NAPUNJENA BETONOM
RUČKA JE KAO I ZA GIRU
POBJEDNIK OSVAJA
PUNU BAČVU
PIVE
naravno
HEINEKEN !
koju mora popit
zna se odmah sa DEČKIMA !
kako se baca bačva - heinekena - pogledajte >> OVDJE !
 
informacije i predbilježbe
na: mim-sraga@zg.htnet.hr

-
098-488-515
-

ŠTARTNINA: 20 kn ili 3 flaša pive !!!
broj bacača ograničen
na 15 po kolima
u finalu baca 10 najboljih.


 
TOČAN datun FINALNE tekme odredit će
tročlana komisija u sastavu:
Mladan - Žuf - Žak
i
naravno nastup na vlastitu odgovornost
tekma se ne boduje
za ZGB bacačku ligu
niti ulazi u statistiku HAS-veterana !
informacije i predbilježbe
na: mim-sraga@zg.h
tnet.hr

098-488-515