KLADIVAŠKI KUP - HAAK MLADOST

zima 2011./2012.

za sve kategorije
 

Rezultati:
1. kolo - 27.11.2011. - rezultati - KLADIVO , rezultati - GIRA
2. kolo - 11.12.2011. - rezultati - KLADIVO , rezultati - GIRA
3. kolo - 15.01.2012. - rezultati: - KLADIVO , GIRA , DISK
4. kolo - 19.02.2012. - rezultati: - KLADIVO , GIRA
5. kolo - 25.03.2012. - rezultati - KLADIVO, GIRA , DISK
-
TRENUTNI poredak - KLADIVO - nakon četiri kola

 
  kategorije:
MUŠKI: kadeti , mlađi juniori , juniori , mlađi seniori , seniori , veterani: M30, M35, M40, ... M75, M80
ŽENE: kadetkinje , mlađe juniorke, juniorke , mlađe seniorke , seniorke , veteranke: Ž30, Ž35 .... Ž70, Ž75, ....

kako je tekma kroz dvije kalendarske godine ... kategorija se računa prema 2012. godini !!!!
-
mjesto održavanja: SPORTSKI PARK MLADOST - pomočno bacalište
-
ŠTARTNINA - 20 kn - po nastupu ( tj. po kolu )
-
 
 
 
 
nagrade:
prva tri u svakoj kategoriji - PEHARI

svi koji koji se pojave na finalu( 5.kolo) - medalja
uvijet za PEHAR je minimum tri nastupa
-
 
  Način bodovanja:
vrlo jednostavan zbrajaju se tri najduža hitca ( po kolima ) ... pobjednik je onaj koji ima najveći zbroj ...
Pravila: IAAF, HAS , WMA - ( za veterane )
Težina sprava : po pravilima IAAF, HAS , WMA - ( za veterane )
-
 
  Nagrade i proglašenja su samo po kategorijama ( nema smisla uspoređivati kadete i seniore ili veterane u M65 ... )
Podjela medalja i pehara je nakon održanog petog kola
 
  uskoro slijedi još detalja ...
Sve dodatne informacije : Mladen Sraga - 098-488-515 ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
-
 
Predviđeni početak svakog kola je u 12:00 ili 13:00 ( biti će definirano 7 do 10 dana prije natjecanja)
 
 
-
 
  Ako neće biti preveliki broj bacača baca se i dopunska disciplina GIRA ... kao revijalna disciplina ...
-
 
 
 
 
ZAGREBAČKA BACAČKA LIGA 2011.
REZULTATI 2011.
 
 
 
  generalni sponzor : centar za poduku M.I.M.-Sraga