METALSKI PETOBOJ V LJUBLJANI za veterane
dne, 4.10.2014
organizator: VAD Ljubljana
VRSTNI RED  - REZULTATI PO TOČKAH
mesto točke priimek in ime rang klub
1 3900 DR VIDMAJER  Adi M 70 ŽALEC
2 3223 VAJDIČ  Lojze M 70 VAD
3 3220 KERIN  Marjan M 65 VAD
4 3218 TRATNIK Igor M 65 VAD
5 3189 PIRNAT  Jože M 40 DOMŽALE
6 3168 STANIČ  Janče M 70 VAD
7 3106 SLUGA     Marko M 75 VAD
8 2906 LEBEN  Aleksander M 50 TRIGLAV
9 2784 KOREN  Dušan M 55 PTUJ
10 2578 VAJDIČ  Jani M 60 VAD
11 2475 VIRANT Kostja M 60 VAD
12 1939 VELIKONJA  Aleš M 50 PTUJ
REZULTATI PO DISCIPLINAH
priimek in ime kategorija star kladivo krogla disk kopje gira
              točke skupaj
1 SLUGA  Marko M-75 79 25,78 9,66 22,91 28,32 11,6    
  kor. faktor     1,649 1,3993 1,4332 1,8932 1,2286    
  pretvorjen rezultat 22.7.1935   42,51 13,52 32,83 53,62 14,25    
  točke     553 699 520 642 692 3106  
2 STANIČ  Janče M-70 74 33,79 9,32 31,56 24,47 13,76    
  kor. faktor     1,4524 1,2806 1,2781 1,6801 1,1408    
  pretvorjen rezultat 19.5.1940   49,08 11,94 40,34 41,11 15,70    
  točke     661 603 671 458 775 3168  
3 VAJDIČ  Lojze M 70 73 35,57 7,86 31,72 28,87 13,96    
  kor. faktor     1,4524 1,2806 1,2781 1,6801 1,1408    
  pretvorjen rezultat 13.11.1940   51,66 10,07 40,54 48,50 15,93    
  točke     703 490 676 566 788 3223  
4 TRATNIK  Igor M-65 67 26,16 9,41 37,96 38,24 11,23    
  kor. faktor     1,4656 1,3607 1,1637 1,562 1,1153    
  pretvorjen rezultat 11.5.1947   38,34 12,80 44,17 59,73 12,52    
  točke     485 655 750 734 594 3218  
5 VAJDIČ  Jani M-60 64 35,6 7,9 27,73 28,12 11,91    
  kor. faktor     1,3082 1,2482 1,0628 1,414 1,0424    
  pretvorjen rezultat 9.7.1950   46,57 9,86 29,47 39,76 12,41    
  točke     620 477 454 439 588 2578  
6 VIRANT  Kostja M-60 63 29,58 9,74 32,06 23,62 11,13    
  kor. faktor     1,3082 1,2482 1,0628 1,414 1,0424    
  pretvorjen rezultat 6.11.1950   38,70 12,16 34,07 33,40 11,60    
  točke     425 616 545 347 542 2475  
7 KOREN  Dušan M-60 59 30,05 9,82 25,94 37,78 11,35    
  kor. faktor     1,3145 1,2706 1,1103 1,338 1,1225    
  pretvorjen rezultat 7.5.1955   39,50 12,48 28,80 50,55 12,74    
  točke     504 636 441 597 606 2784  
8 LEBEN   Aleksander M-50 50 31,9 11,51 35,69 39,34 11,63    
  kor. faktor     1,1864 1,1721 1,0218 1,2278 1,0488    
  pretvorjen rezultat 7.3.1964   37,85 13,49 36,47 48,30 12,20    
  točke     477 697 593 563 576 2906  
9 VELIKONJA  Aleš M-50 50 28,14 8,79 23,29 19,19 9,94    
  kor. faktor     1,1864 1,1721 1,0218 1,2278 1,0488    
  pretvorjen rezultat 5.9.1964   33,39 10,30 23,80 23,56 10,43    
  točke     405 504 344 210 476 1939  
10 PIRNAT   Jože M-40 44 42,24 12,34 33,12 43,64 13,18    
  kor. faktor     1,1252 1,1137 1,1014 1,0862 1,0898    
  pretvorjen rezultat 11.6.1970   47,53 13,74 36,48 47,40 14,36    
  točke     636 712 593 550 698 3189  
11 KERIN  MARJAN M-65 66 36,79 8,57 35,45 24,32 14,31    
  kor. faktor 5.4.1948   1,4656 1,3607 1,1637 1,562 1,1153    
  pretvorjen rezultat     53,92 11,66 41,25 37,99 15,96    
  točke     741 586 690 413 790 3220  
12 VIDMAJER  Adi M-70 72 46,87 11,49 31,18 23,15 18,11    
  kor. faktor 7.1.1942   1,4524 1,2806 1,2781 1,6801 1,1408    
  pretvorjen rezultat     68,07 14,71 39,85 38,89 20,66    
  točke     978 772 662 426 1062 3900