01.05.2014.  OTVORENO PRVENSTVO BJELOVARA u BACAČKOM  PETOBOJU
ŽENE  ukupno kladivo kugla disk koplje gira ukupno
  ime prezime kat                
1. Ivana Sraga W-45 rez: 17,54 5,46 14,45 17,56 5,40 0
    HAAK Mladost   bodovi: 304 304 232 324 311 0 1475
MUŠKI  ukupno kladivo kugla disk koplje gira ukupno
ime prezime kat
  M-45                    
1. Mihovil Rendulić M-45 rez: 36,72 11,51 34,12 26,27 11,76
    AK Dinamo   bodovi: 603 718 687 310 664 0 2982 DR
2. Mladen Sraga M-45 rez: 34,12 8,11 23,86 23,55 9,82 0
    HAAK Mladost   bodovi: 550 471 440 265 535 0 2261
3. Aleš Velikonja M-45 rez: 21,82 7,86 18,17 24,70 7,48 0
    Slovenija   bodovi: 303 411 308 285 382 0 1689
                       
  M-50                    
1. Željko Drveni M-50 rez: 18,28 7,43 16,99 20,39 7,06 0
    AK Veteran Bjel.   bodovi: 219 408 223 230 308 0 1388
  M-55                    
1. Dušan Koren M-55 rez: 27,72 10,10 23,91 38,47 11,91 0
    Slovenija   bodovi: 454 657 397 610 641 0 2759
2. Dražen Cerjanec M-55 rez: 23,26 9,09 23,87 19,93 8,92 0
    AK Veteran Bjel.   bodovi: 360 579 397 252 453 0 2041
  M-60                    
1. Mihaly Foldi M-60 rez: 32,91 8,36 35,34 24,09 10,81 0
    Hungary   bodovi: 562 512 594 357 523 0 2548
  M-65                    
1. Dragutin Novosel M-65 rez: 22,43 7,95 22,73 17,88 9,30 0
    AK Veteran Bjel.   bodovi: 397 534 395 270 473 0 2069
  M-75                    
1. Marko Sluga M-75 rez: 27,91 10,44 19,30 29,19 12,47 0
    Slovenija   bodovi: 647 817 419 667 753 0 3303
start u pojedinačnim disciplinama :
  ime prezime kat   kladivo kugla disk koplje gira    
Višnja Marošević W-45 rez: 7,20 19,08 17,18 6,65 0
    AK Veteran Bjelovar               0  
                     
Neven Kovačev sen. rez: 23,94 0
    AK Veteran Bjel.               0  
Siniša Bujan M-40 rez: 7,63 29,16 0
    AK Veteran Bjel.               0  
Franjo Čehulić M-50 rez: 34,58 0
    AK "Odisej" OSI Kutina               0  
Žarko Đuričković M-50 rez: 7,03 7,06 0
    HAAK Mladost               0  
Suci: Neven Kovačev , Ivan Mihel                
Zapisnik: Neven, Ivan , Ivana
Direktor natjecanja: Željko Drveni
Obrada podataka : Mladen Sraga