Veteransko prvenstvo Hrvatske za 2005.g. po ostvarenim IAAF bodovima sa uračunatim starosnim hendikepom ili faktorom godina
Prezime
Ime
godine
starosti
disciplina
ostvareni rezultat
seniorski bodovi
po IAAF tablici
koeficjent
faktora godina
rezultat sa uračunatim faktorom godina
IAAF bodovi sa uračunatim faktorom godina
1. Junger Vladimir
55.g.
dalj
4,29 m
367
1,3786
5,91 m
692
2. Vraneša Vladimir
56.g.
1500m
5:11:83
218
0,8353
4:20:47
631
3. Vraneša Vladimir
56.g.
5000m
19:22:88
215
0,8495
16:27:87
573
4. Trivanović Relja
44.g.
1500m
4:58:80
302
0,9205
4:35:05
492
5. Sraga Mladen
41.g.
vis
137 cm
275
1,142
156 cm
450
6. Trivanović Relja
44.g.
5000m
18:43:80
280
0,935
17:30:75
425
7. Sraga Mladen
41.g.
kugla
7,61 m
380
1,0842
8,25 m
418
8. Sučić Vedrana
49.g.
1500m
7:04:49
179
0,8672
6:08:12
396
9. Sraga Ivana
39.g.
100m
17:85
290
0,9532
17:01
368
10. Hatlak Marijan
41.g.
400m
66:38
211
0,9321
61:87
350
11. Junger Vladimir
55.g.
100m
15:14
59
0,8639
13:08
345
12. Haubrih Želimir
42.g.
200m
29:56
199
0,9356
27:66
333
13. Haubrih Želimir
42.g.
400m
68:49
158
0,92559
63:41
298
14. Holjevac Zdravko
39.g.
5000m
19:26:67
210
0,9692
18:50:74
268
15. Paruž Đuro
61.g.
1500m
6:22:05
0
0,7972
5:04:57
263
16. Haubrih Zdravko
51.g.
1500m
6:07:04
13
0,8716
5:19:91
173
17. Hatlak Marijan
41.g.
100m
14:91
91
0,948
14:13
170
18. Paruž Đuro
61.g.
5000m
24:51:35
0
0,8113
20:09:93
149
               
 
                     
  Ovo su realni rezultati s uračunatim faktorom godina po IAAF-u
za usporedbu vrijednosti ostvarenih rezultata