Kemija formule za sedmi i osmi razred osnovne škole
   
 

Formule iz kemije za sedmi i osmi razred osnovne škole imamo u četiri varijante:

 

oblik:
cijena
1.
Plastificirane A-5 -format
10
kn
2.
Plastificirane A-4 -format
15
kn
3.
Kartonske A-4 format
8
kn
4.
Kartonske A-5 -format
7
kn
   
 

 

Sve formule isporučujemo u četiri boje: žuta, bijela kava, zelena i plava.
Prilikom narudžbe je potrebno naznačiti boju, inače je mi sami odredimo.
Kemijske formule i sastav nekih nemetalnih oksida
   
 

Formule kiselina
za sedmi i osmi razred osnovne škole imamo u dvije varijante:

 

oblik:
cijena
1.
Plastificirane A-6 -format
7
kn
2.
Kartonske A-4 format
5
kn
   

 

Sve formule isporučujemo u četiri boje: žuta, bijela kava, zelena i plava.

Kemijske formule i sastav nekih kiselina