Matematika 7 - rješenja - testa ( pismenog ispita ) iz poglavlja MNOGOKUTI    
             
Matematika-7
zbirke potpuno riješenih zadataka

Matematika-7
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
-
svi zadaci kompletno riješeni
uz sve potrebne upute i objašnjenja
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematika-7
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat-7

 

-

Stranica u montaži u toku idućih par dana stižu rješenja
svih zadataka u obliku
video instrukcija ....
-
Mnogokuti :
-
zadatak br.1)
-
zadatak br. 2)
-
zadatak br. 3)

Mnogokuti - zadatak br. 3)
-
zadatak br. 4)

Mnogokuti - zadatak br. 4)
-
zadatak br. 5)

Mnogokuti - zadatak br. 5)
-
zadatak br. 5)
zadatak br. 5)

  Fizika-7
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

Fizika-7

Mat -7 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 150 kn
-
više o toj zbirci
>>
inicijalni testovi za početak školske godine:

Mat-7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Mat-8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda

Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Mat-5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda