MATEMATIKA - 6
  Matematika 6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Matematika 6 - primjeri 1. i 2. test ili ispit znanja za šesti razred
-
Primjer 1. i 2. testa kakvog bi mogli pisati u 6. razredu ...Matematika 6
Zbirka potpuno riješenih testova za 6. razred
priručnik za samostalno učenje
i pripremu pismenih ispit
  Matematika 6
Zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje
usklađen sa novim udžbenicima ...


Matematika 6 - zbirka potpuno riješenih testova
- PDF - ogledni primjerak ...
puna cijena = 180 kn - po polugodišu ili dijelu
trenutno s popustom = 120 kn
-
1. dio ili 1.polugodište = 120 kn
2. dio ili 2. polugodište = 120 kn
-
ili
komplet 1. i 2. polugodište = 225 kn

- PDF - ogledni primjerak ...
-
VIDEO - pogled u zbirku >>
-

  Mat -6 - PDF
puna cijena = 200 kn
trenutno s popustom = 150 kn

Preporučena varijanta za 1. polugodište je da se uzme i 1. dio testova i prvo polugodište zbirka ...
specijalni popust na tu kombinaciju je cijena od 199 kn ( umjesto 120+150 = 270 kn )

Sve ostale informacije i narudžbe najbrže će te ostvariti ako nas nazovete na 01-4578-431 ili 098-237-534
ili
nas kontaktirajte putem maila: mim-sraga@zg.htnet.hr

 
Mat -6 -
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat -6 - PDF


-
-
BESPLATNE video instrukcije:
-
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.0
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1A
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.2
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3

-

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3.a)
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.4
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.5
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.6

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2. varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.8
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.9
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.10

-
Mat -6 -

Mat -6 - vj br.1. mješovit broj - u razlomak

Mat -6 - vj.br. 31. dijeljenje razlomaka

Mat-6 - vj. br. 111.
Mat -6- vj. br. 112.
Mat -6- vj.br. 32. dijeljenje razomaka br.2
Mat-6 - jedan složeniji zadan riječima ...
Mat-6- Odredi sve prirodne brojeve koji ...
-
Matematika 6- zbirka potpuno riješenih - PDF

Mat -6 - uspoređivanje dva razlomka
Mat -6 -
Mat -6 - odredi vrijednost kutova ...Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice
-
-

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice-

AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za ŠESTI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr


-
Mat -6 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-


Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 6. razred
-
-
AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za SEDMI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

 

 

 

 

 

Mat -6 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...

Mat -6 - konstrukcija simetrale kuta - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -6 - konstrukcija simatrale dužine - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -7 - konstrukcija trokutu opisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć trokutai šestara

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz trokuta i šestara

Mat -6 - konstrukcija kuta od 30 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 45 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 60 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 90 stupnjeva

  besplatne video instrukcije:
-
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.0
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.1A
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.2
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3

-

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.3.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.4
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.5
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.6

Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2.varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.7.a) - 2. varijanta
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.8
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.9
Mat -6 - linearna jednadžba vježba br.10

-
Mat -6 -

Mat -6 - vj br.1. mješovit broj - u razlomak

Mat -6 - vj.br. 31. dijeljenje razlomaka

Mat-6 - vj. br. 111.
Mat -6- vj. br. 112.
Mat -6- vj.br. 32. dijeljenje razomaka br.2
Mat-6 - jedan složeniji zadan riječima ...
Mat-6- Odredi sve prirodne brojeve koji ...
-
Matematika 6- zbirka potpuno riješenih - PDF

Mat -6 - uspoređivanje dva razlomka
Mat -6 -
Mat -6 - odredi vrijednost kutova ...

 
inicijalni test Matematika 6 - za početak školske godine:
Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

inicijalni testovi za početak školske godine:

Mattenmatika 7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Matematika 8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda


Matematika 6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Matematika 5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda
Matematika 6 - inicijalni ili uvodni test ili ispit znanja za šesti razred
-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda
 
 
Mat -6 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-


Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 6. razred