Inicijalni testovi iz matematike za OSNOVNU ŠKOLU
       

za 5. razred OŠ

za 6. razred OŠ za 7. razred OŠ za 8. razred OŠ
       

Ovdje su objavljeni inicijalni testovi za: 5., 6., 7., i 8. razred osnovne škole
dakle zadaci i krajnja rješenja + detaljna objašnjenja za neke zadatke.
Kompletna rješenja za sve zadatke tj. sav postupak upute i objašnjenja šaljemo besplatno mailom.
Dovoljno je da nam pošaljete mail
sa porukom za koj razred vam treba kompletno rješenje inicijalnog testa
pa ćemo vam ga poslati mailomu roko 1-2 dana...
-
mailove šaljte na:
mim-sraga@zg.htnet.hr

 
 
PRIRUČNICI za SAMOSTALNO UČENJE
ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA