REZULTATI
20.09.1997.- Rijeka
1. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF
26.09.1998..- Rijeka
2. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF
25.09.1999..- Zagreb
3. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF

26.08.2000..- Rijeka
4. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF

15.09.2001..- Zagreb
5. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF
22.09.2002..- Zagreb
6. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF
27.07.2003.- Rijeka
7. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
09.2004..- Zagreb
8. Prvenstvo Hrvatske za veterane

Rezultati-PDF

06.08.2005. - Varaždin
9. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF

16.09.2006. - Zadar
10. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
14.07.2007. - Zagreb
11. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Prvenstvo Hrvatske
-
Otvoreno Prvenstvo Hrvatske
21.09.2008. - Zagreb
12. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
19.09.2009. - Varaždin
13. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
28./29.08.2010. - Osijek
14. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
09./10.07.2011. - Zagreb
15. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF
14./15.07.2012. - Čakovec
15. Prvenstvo Hrvatske za veterane
Rezultati-PDF