23.06.2007.
14.
MEĐUNARODNI VETERANSKI ATLETSKI MITING
RIJEKA 2007

Za AK Veteran su nastupili

Božica Šorgić 1. mj. -100m , 2. mj. -dalj , 2.mj.- 4x100m
Marija Sraga 2. mj. -disk , 2. mj. -kugla

Berislav Devčić 2. mj. 5000m , 2. mj. disk
Vladimir Junger 2. mj. 100m , 3. dalj , 4. mj. - 4x100m
Mladen Sraga 1. mj. disk , 1. mj. kugla

 
slike i nastavak u toku dana ...