Rezultati članova AK Veterana na međunarodnom atletskom mitingu VAD u Ljubljani 17.06.2006.
po ostvarenim IAAF bodovima sa uračunatim starosnim hendikepom ili faktorom godina
 
Tablica stiže uskoro ćim je dovršim !!!!!