MALA ŠKOLA MATEMATIKE na YOU-TUBE - video poduka !
 

"SERVISNE"( dodatne) UPUTE uz NAŠE
ZBIRKE potpuno riješenih zadataka

-
Matematika 1 - upute uz zbirku ...
Algebarski izrazi:
-

Matematika - 5 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 6 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 7 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 8 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 1 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 2 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 3 - riješeni zadaci>>
-
Matematika - 4 - riješeni zadaci>>
-
Matematika - D.M. - riješeni zadaci>>

 

 
Riješeni zadaci - po školskoj zbirci:

Matematika-1- Dakić-Elezović


Matematika-2 i 3- Dakić-Elezović


novo:

BESPLATNE video instrukcije
iz FIZIKE
po ŽUTOJ ZBIRCI
Fiz-1 , Fiz-2 , Fiz-3 , Fiz-4
-
NOVO
FIzika - 7 - video - INSTRUKCIJE
 
FIzika - 8 - video - INSTRUKCIJE
Fizika -7 - vježba -103
Fizika -7 - vježba -104
 

riješeni zadaci sa DRŽAVNE MATURE
VIŠA i NIŽA RAZINA
2011. ljetni rok
nalaze se ovdje >>>

2011 - viša - zad.br.5. - novo
2011 - viša - zad.br.12. - novo

 
 
potpuno riješeni zadaci
IZ ŠKOLSKE ZBIRKE
nalaze se ovdje ...
Mat-1, Mat-2, Mat-3, Mat-4
 
novo:

BESPLATNE video instrukcije
iz FIZIKE
po ŽUTOJ ZBIRCI
Fiz-1 , Fiz-2 , Fiz-3 , Fiz-4

Mat-1- za 1. razred srednje šk .


Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova

Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo

Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

Algebarski razlomci:
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !
-

Nejednadžbe i jednadžbe:

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo


Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo



Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo



Potencije:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.23. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije - vježba br.25. -novo
Potencije - vježba br.26. -novo
Potencije - vježba br.27.A -novo
Potencije - vježba br.27.B -novo
Potencije - vježba br.28. -novo
Potencije - vježba br.29. -novo
-
DETALJNA RJEŠENJA
školske zbirke - korak po porak
sa svim objašnjenjima i uputama MAT-1

-
za štampanu varijantu nazovite nas na
098-488-515
-
Potencije - vježba br.37. -novo
instrukcije - potencije -1
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3.
Algebarski izrazi - vježba br.4.
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - pepoznaj zbroj kubova - novo
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Algebarski razlomci - složeniji vj.201. - novo


RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova

Algebarski izrazi RASTAVLJANJE na FAKTORE:
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo

Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

Algebarski razlomci:
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !
-


-
Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo

crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo

crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo


Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11. - novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo


Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

-
potencije-RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!


NEJEDNADŽBE, jednadžbe ...i sve na tu temu ...

-


Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3.
Algebarski izrazi - vježba br.4.
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - pepoznaj zbroj kubova - novo
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Algebarski razlomci - složeniji vj.201. - novo

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova

Potencije:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.23. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije - vježba br.25. -novo
Potencije - vježba br.26. -novo
Potencije - vježba br.27.A -novo
Potencije - vježba br.27.B -novo
Potencije - vježba br.28. -novo
Potencije - vježba br.29. -novo
Potencije - vježba br.37. -novo
instrukcije - potencije -1
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

-
potencije-RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo

Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo


Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo



Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d)-18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a) -5) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16).- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
jednadž. sa apsolutnim vrijed. po šk.zbirci - novo
jednadžba sa dvije apsolutne vrijednosti - novo

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo
crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo
crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo

Nejednadžbe:
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

Korijeni:
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
jedan o korijenima
iracionalne jednadžbe - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1


Potencije:

Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
instrukcije - potencije -1
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !

Nejednadžbe:

linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo

Korijeni:
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
iracionalne jednadžbe - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1

Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo

crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo

crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo


Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11. - novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
analitička geometriaj trokut, visina, dužina .. - novo


Koordinatni sutav u ravnini:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni - novo

crtanje pravca koristeći svojstva koeficjenata - novo
segmentni oblik jednadžbe pravca ( iz implic.) - novo

crtanje pravca preko odsječka i nagiba - novo

jednadžba pravca - graf linearne funkcije - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo

a

Mat-2- za 2. razred srednje šk .


Kvadratna jednadžba:
kvadratna jednadžba vježba br.5.
kvadratna jednadžba vježba br.1.
kvadratna jednadžba vježba br.2.
kvadratna jednadžba vježba br.3.
kvadratna jednadžba vježba br.4.
kvadratna jednadžba vježba br.5.
kvadratna jednadžba vježba br.6.
sustav kvadratne i linearne jednadžbe br.1 - novo
vieteove formule vj.br.1. - novo
vieteove formule vj.br.2. - novo
crtanje grafa kv.funk. traslacijom... - novo
-
kvadratna nejednadžba - novo
sustav dvije kvadratnih nejednadžbe br.1 - novo

sustav dvije kvadratnih nejednadžbe br.2 - novo


RIJEŠENI zadaci Mat-2 - po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Kompleksni brojevi:
kompleksni broj. PRAVILA vj. br.0.
kompleksni brojevi vježba br.1.
kompleksni brojevi vježba br.1.a
kompleksni brojevi vježba br.2.
kompleksni brojevi vježba br.2.-A
kompleksni brojevi vježba br.3.
kompleksni brojevi vježba br.5.
kompleksni brojevi vježba br.6.
kompleksni brojevi vježba br.7.
kompleksni brojevi racionaliziraj i odredi Re ...
kompleksni brojevi zad.br.112
kompleksni brojevi zad.br.113 -novo
kompleksni br.riješeni zad. po ŠKOLSKOJ zbirci !!


Trigonometrija pravokutnog trokuta:
Malo teži zadatak - 246. - novo

zadano: a-b=12 , kut alfea=58 ... - novo
Polinomi 2. stupnja:
malo složeniji - zad. o polinomu 2.st. - novo

sustav dvije kvadratne nejednadžbe - novo



RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI Mat-2 !!!!

- KOMPLEKSNI BROJEVI - >>
-
- KVADRATNA JEDNADŽBA - >>



Logaritmi:
Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe
po školskim zbirkama:
Eksponencijalna jedn. 5.5. - zad. 1. pod 1) i 5)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 4) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 1) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 5. pod 2) - novo - gimn.

Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 1) - novo - gimn.

Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 4) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 15. pod 1) - novo - teh.šk.
Logaritmi - pravila
Logaritmi - pravila i zadaci vj.br.1.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.6.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.5.
Logaritamske nejednadžbe vj.br.8. - novo
Logaritamske jednadžbe

Logaritmi - jedan iz školske zbirke - novo

Eksponencijalne funkcije:
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.1.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.2.
Eksponencijalne jednadžbe vj.br.3.

Eksponencijalna jednadžba - xy
novo:
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-a
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.1-b
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.2
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.3
Eksponencijalne nejednadžbe vj.br.4

RIJEŠENI zadaci Mat-2 - po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!



Mat-4- za 4. razred srednje šk .
Funkcije:

Funkcije - pogl. 3.3. - 10.zad. pod - 2) - novo
Limesi gimnazija - pogl. 2.4. - 9. pod ) - Dakić


NE stignem baš sve polinkat
-
najnovije video instrukcije:

POTRAŽITE NA

ILI NA NAŠEM
YouTube - kanalu
-

 

Riješeni zadaci - po školskoj zbirci:

Matematika-1- Dakić-Elezović


Matematika-2 i 3- Dakić-Elezović


Matematika - 5 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 6 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 7 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 8 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 1 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 2 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 3 - riješeni zadaci>>
-
Matematika - 4 - riješeni zadaci>>
-
Matematika - D.M. - riješeni zadaci>>

Mat - 3. za 3. razred srednje šk.


Trigonometrija:
Zadan je cosx , odredi sinx , tgx , ctgx ...

-
Zadan je cosx , odredi sinx , tgx , ctgx ...

-
Zadan je sinx , odredi cosx , tgx , ctgx ...

zadan cosx=-3/4 , sinx>0 ... odredi točku... - novo
Periodičnost trigonometrijskih funkcija vj.br.1 - novo
Periodičnost trigonometrijskih funkcija vj.br.2 - novo
Odredi temeljni period trig. funkcije vj.br.12. - novo

Odredi temeljni period trig. funkcije vj.br.11. - novo
Parna ili NEPARAN funkcija vj.br.11. - novo
Odredi Parna ili NEPARAN funkcija vj.br.12. - novo
Dali je funkcija Parna ili NEPARAN vj.br.13. - novo
Periodičnost trigonometrijskih funkcija vj.br.2 - novo
Određivanje GLAVNE MJERE kuta vj.br.1
Određivanje GLAVNE MJERE kuta vj.br.2
Adicijske formule i formule pretvorbe
Pojednostavni izraz - trigonometrija

Određivanje vrijednosti trig. funkcije
Trigonometrija dokaz ...cos(x+y)cos(x-y)= .... - novo

Trigonometrija - po školskoj zbirci 6.2. - zad.-16. - novo
Trigonometrija - po školskoj zbirci 6.2. - zad.-17. - novo

vj.br.1 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.1-A - Elementarne Trig. jedn. skraćena varijantana
vj.br.2 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.3 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.4 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.5 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo

vj.br.6 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.7 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.8 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.9 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo
vj.br.10 - Elementarne Trigonometrijske jednadžbe - novo

Trigonometrijska jednadžba . osnove ... - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.1. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.2. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.3. - novo

Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.121. - novo
Trigonometrijske Nejednadžbe vj.br.221. - novo
Formule koje koristimo prvih mjesec dana br.1
Formule koje koristimo prvih mjesec dana br.2
Trigonometrijske jednadžba - klasika - - novo
Trig. jed. po šk.zbirci - 5.1. zad- 7. pod 1) - Dakić - - novo
Trigonometrijske jednadžba malo složeniji - novo
Trig. jednadžba : cos(2x)+sinx = 1 - novo
Trigonometrijske jednadžba homogena jednadžba - novo
kosinusovov teroem -klasika - novo
sinusov teorem primjena zadano a+b=29 ... - novo

TRIGONOMETRIJA
riješeni zad. po ŠKOLSKOJ zbirci !!

Kružnica:
Odredi TANGENTU iz točke na kružnicu
Odredi TANGENTU U točki na kružnici
Kosinusov teorem - vj. 131. - novo

Vektori:
uvjet okomitosti ...
LINEARNA kombinacija vektora - novo

jedan od načina crtanja grafa:
crtanje grafa f(x)=sin x
crtanje grafa f(x)=cos x

Zadan je cosx , odredi sinx , tgx , ctgx ...


RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Pravci:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni
- novo
crtanje pravca zadanog u eksplictnom obliku
- novo
eksplicitni oblik u segmentni oblik jed. pravca
- novo
segmentni obloik jednadžbe pravca
- novo

Mat - 8 . za 8. razred osnovne škole
-
korijeni vježba br.101. - novo
korijeni vježba br.102. - novo
korijeni vježba br.103. - novo
korijeni vježba br.104. - novo
korijeni vježba br.105. - novo
korijeni vježba br.106. - novo
korijeni vježba br.107.
razlika kvadratai kvadrat razlike vježba br.111. - novo
skrati razlomak rastavi na faktore vježba br.112.
kako riješiti kvadratnu jednadžbu u 8.raz. vj.br. 121 - novo
kako rješavati kvadratne jednadžbe u 8.raz. vj.br. 122 - novo
skrati razlomci - dijeljenje - malo teži vj.br-51 - novo
skrati razlomci - dijeljenje - malo teži vj.br-51
Kvadrat razlike br.1. - vredi i za 8.raz.
Kvadrat zbroja vj.br.2. - vredi i za 8. raz.

Mat-6- za 6. razred osnovne šk .

Mat-6 mješovit broj zapiši kao razlomat vj.br.2 - novo
Linearna jednadžba vj.br.111.

Linearna jednadžba vj.br.112.

Problemski zadatak- Linearna jednadžba

Mat-7- za 7. razred osnovne šk .

Jednostavni kamatni račun vj.-51. - novo


Matematika - 5 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 6 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 7 - riješeni zadaci >>
-
Matematika - 8 - riješeni zadaci >>
-

Kružnica:
Odredi TANGENTU iz točke na kružnicu
Odredi TANGENTU U točki na kružnici
Kosinusov teorem - vj. 131. - novo

Vektori:
uvjet okomitosti ...
LINEARNA kombinacija vektora - novo

jedan od načina crtanja grafa:
crtanje grafa f(x)=sin x
crtanje grafa f(x)=cos x



RIJEŠENI zadaci po ŠKOLSKOJ ZBIRCI !!!!

Pravci:
jedn. pravca: eksplicitni implicitni segmentni
- novo
crtanje pravca zadanog u eksplictnom obliku
- novo
eksplicitni oblik u segmentni oblik jed. pravca
- novo
segmentni obloik jednadžbe pravca
- novo

     
Ako ne znate riješiti neki zadatak iz ŠKOLSKE ZBIRKE pošaljite ga nama
i mi ćemo ga riješiti i objaviti na:

mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
 

 
Rješenja testa br. 2. i 3.  
   
   
 


-
-
-
-
Zbirke detaljno riješenih zadataka - matematika 1 - po autorima Dakić - Elezović
Kompletna rješenj školskih zbirki autori dakić Elezović - po autorima Dakić-Elezović
Svi riješeni zadaci po školskoj zbirci Dakić Elezović
-
-
-
Potpuno riješeni svi zadaci iz školske zbirke Dakić Elezović
Riješeni zadaci iz školske zibrke matematika 1
Riješeni zadaci iz školske zibrke matematika 2
Riješeni zadaci iz školske zibrke matematika 3
Riješeni zadaci iz školske zibrke matematika 4
-
-
Rješenja s postupkom školske zbirke matematika 1 - matematika za prvi razred srednje škole
-
Detaljna rješenja svih zadataka iz školske zbirke za prvi razred srednje škole Dakić
-
Detaljna rješenja svih zadataka iz školske zbirke za drugi razred srednje škole Dakić
-
Detaljna rješenja svih zadataka iz školske zbirke za treći razred srednje škole Dakić

-
Detaljna rješenaj svih zadataka iz školskog udžebnika
matematika 1
-
Detaljna rješenaj svih zadataka iz školskog udžebnika dakić - Elezović
-
Rješenja matematika 1 Dakić -Elezović
-
Zbirka potpuno riješenih zadataka tehnikom korak po korak
-
Matematika 3 - rješenj zadataka Dakić - Elezović
-
DETALJNA RJEŠENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 3 ZA 3. RAZRED
-
Mat-1 - online