MATEMATIKA


NOVO - 2011./ 2012./ 2013./2014.

Matematika -1- PRVO POLUGODIŠTE
SPECIJALNI POPUST

na komplet zbirki potpuno riješenih zadataka za prvo polugodište
zbirke su univerzalne ( dakle vrijede za sve srednje škole ...)
 
cijena 75 kn
cijena 50 kn
cijena 90 kn
 
na KOMPLET od TRI NAŠE
NOVE ZBIRKE
POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA:
      pojedinačna ...
sa popustom
1. ALGEBARSKI IZRAZI 75 kn
2. ALGEBARSKI RAZLOMCI 50 kn
3. JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE 90 kn
 
ukupno:
 
 
trenutna cijena za sve tri zbirke sa 52% popusta =
199 kn  

samo u vremenu od 01.12.2014. pa do 16.01.2015.
ovaj KOMPLET možete naručiti po cijeni
od samo 199 kn ( dakle sa popustom od 52% )
ili
po dijelovima:
ALGEBARSKI IZRAZI sa popustom = 75 kn
ALGEBARSKI RAZLOMCI sa popustom = 50 kn
JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE sa popustom = 90 kn
-

UZ ZBIRKE dobijete kompletnu online-podršku 24-sata na dan
365 dana na godinu u obliku - dodatnih video uputa i objašnjenja
preko naše web-stranice: MALA ŠKOLA MATEMATIKE
za sve upite uz nejasnoće oko rješavanja zadataka
iz naših zbirki objavljujemo dodatne upute u roku 24-sata
-
Sve informacije i narudžbe na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
ili
na telefon 01-4578-431

ZBIRKE šaljemo i POŠTOM ( plaćate prilikom preuzimanja ...)

Moguća je kupovina i po djelovima:
-
- SKUPU REALNIH BROJEVA
- algebarski izrazi , algebarski razlomci , potencije ...
 

MATEMATIKA - 1 -
Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka iz poglavlja: SKUPU REALNIH BROJEVA:
-
POTENCIJE
ALGEBARSKI IZRAZI
ALGEBARSKI RAZLOMCI

-
- ALGEBARSKI RAZLOMCI
 

MATEMATIKA - 1 -
Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka
ALGEBARSKI RAZLOMCI
sadržaj:
- skraćivanje algebarskih razlomaka - PDF
- zbrajanje i oduzimanje algebarskih razlomaka
- množenje algebarskih razlomaka
- dijeljenje algebarskih razlomaka
- ova zbirka je logičan nastavak naše prve zbirke
- iz serije Matematika-1- Potencije i Algebarski izrazi

- više o ovoj zbirci pročitajte ovdje ...MATEMATIKA - 1 -
Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka iz poglavlja UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA:
-
JEDNADŽBE
NEJEDNADŽBE
APSOLUTNE JEDNADŽBE
APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

PDF - ogledni dokument

- više o ovoj zbirci pročitajte ovdje ...- NOVO - 18.01.2012.
 

MATEMATIKA - 1 -
Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka iz poglavlja:
KOORDINATNI SUSTAV u RAVNINI, LINEARNA FUNKCIJA:
sadržaj:
- koordinatni sustav u ravnini
- linearna funkcija
- jednadžba pravca
- analitička geometrija za prvi srednje ...itd..itd...
- više o ovoj zbirci pročitajte ovdje ...-

MATEMATIKA-2
-


MATEMATIKA-3
- 

 


 

-

-

-
-

 
 

zbirke zadataka :
Instrukcije iz matematike za osmi razred - MATEMATIKA - 8 - zbirka potpuno riješenih zadataka
-
Instrukcije iz matematike za sedmi razred - MATEMATIKA - 7 - zbirka potpuno riješenih zadataka

-
Instrukcije iz matematike za prvi razred srednje škole- MATEMATIKA - 1 - zbirka zadataka
-
Instrukcije iz matematike za drugi razred srednje škole- MATEMATIKA - 2 - zbirka zadataka
-
Matematičke formule i njihova primjena - besplatni - math-memo

-
Besplatne matematičke formule i njihova primjena - math memo
-
Instrukcije iz matematike za drugi razred srednje škole- MATEMATIKA - 2 - zbirka potpuno riješenih zadataka
-
Instrukcije iz matematike za prvi razred srednje škole- MATEMATIKA - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka
-
Inicijalni test iz matematike za prvi razred srednje škole: gimnazije , tehničke škole , sve ostale škole - test br.1.
-
Inicijalni test iz matematike za prvi razred srednje škole: gimnazije , tehničke škole , sve ostale škole - test br.2.

M-1-rješenja-testa 2. i 3.

M-1-rješenja-testa 1.-potencije
-
KOMPLEKSNI BROJEVI zbirka potpuno riješenih zadataka za drugi razred srednje škole - priručnik za samostalno učenje

KVADRATNA JEDNADŽBA zbirka potpuno riješenih zadataka za drugi razred srednje škole - priručnik za samostalno učenje

-
TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA zbirka potpuno riješenih zadataka za drugi razred srednje škole - priručnik za samostalno učenje

RASTAVLJANJE na FAKTORE - Mat-1