MATEMATIKA - 5
 

 


SPECIJALNA ZIMSKA PONUDA
-
vrijedi od 01.07-23. - 20.08.23.
zbirke
-
DVIJE - Zbirke

ZBIRKA - detaljno riješenih TESTOVA
ili pismenih ispita

1. polugodište i 2. polugodište
trenutno = 36 €
( puna cijena 48 € )

+
POKLON PLASTIFICIRANE
matematičke formule MAT-5-6

+
poklon - zbirka SKUPOVI
-

-
Mat 5 - 1. i 2. dio = 36 €
( puna cijena - 48 € )
video pogled na
stara varijnata
tu ponudu Mat-5 >>

ili

ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište
( puna cijena 28 € )
+
POKLON PLASTIFICIRANE
matematičke formule MAT-5-6

-
trenutno = 22 €
( redovna cijena - 28 € )
-
ponuda vrijedi od 01.09. - 15.12..22.
ili
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
cijena 11 €
-

za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ili
nas kontaktirajte mailom:
mim-sraga@zg.htnet.hr


 
- PRIPREME za PISMENI ISPIT
- ALGEBARSKI IZRAZI - JEDNADŽBE - NEJEDNADŽBE
- test br. 5 >> preuzimanje PDF>>
-
RJEŠENJA i UPUTE su ovdje >>
-
PRIPREME za ISPIT - SKUPOVI
test br. 5
RJEŠENJA i UPUTE su ovdje>>Matematika 5 - ogledni primjeri testova
- (
to je po starom programu to je sad 3. ili 4. test )
Primjer JEDNOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B i C - 1. grupa testova

Matematika -5 -
zbirke potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
Puna cijena 28 € - trenutno s popustom = 22 €
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
Puna cijena 28 € - trenutno s popustom = 22 €
-
komplet
1. i 2. polugodište zajedno puna cijena = 48 €
trenutno s popustom = 36 €
-
PDF-ogledni primjeri testov iz ove zbirke ...

-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
( puna cijena 11 € )

-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati
na početku 5. razreda - PDF

-

 

 


Primjer PRVOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B - 1. grupa testova
-
Detaljne upute i rješenja ovih testova
u obliku PDF dokumenata i video uputa
pronaći ćete ovdje >>

- -

Primjeri TESTOVA za peti razred :
Mat-5:
Primjer testa kakvog ćete pisati iz poglavlja RAZLOMCI
2. polugodište
test - A - 5. - grupa testova


 

Mat -5 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-

Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 5. razredbesplatne video instrukcije:
Mat -5 - RAZLOMCI - zad.br. 1) sa pismenog ispita V.gr.
Mat -5 -
Mat -5 - paralelogram odredi vrijedost kutova...video:
prateće video instrukcije
uz zbirku

- PRIPREME za PISMENI ISPIT
-
- SKUPOVI - - -novo !!
test br. 5.-6.-7. + video upute

-
-

-
Matematika 5 - ogledni primjeri testova
-

-
video pogled na NOVA izdanja MAT-5 - 2022.
je na >>> ovom linku >>>


Matematika 5 - inicijalni test 2022.-23.
INICIJALNI testovi 2022.
-
- PRIPREME za PISMENI ISPIT
-
- SKUPOVI - - -novo !!
test br. 5.-6.-7. + video upute
-
- ALGEBARSKI IZRAZI - JEDNADŽBE - NEJEDNADŽBE
- test br. 5 >> preuzimanje PDF>>
-
RJEŠENJA i UPUTE su ovdje >>
-
-
Primjer JEDNOG testa koji se piše u 5. razredu
test - B i C - x. grupa testova
... stara varijanta
-
- to je po starom programu
to je sad po novom kurikulumu 3. ili 4. test

-

Matematika 5 - inicijalni test
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati
na početku 5. razreda - PDF
... stara varijanta ...
-
Rješenja inicijalnog testa
video upute:
1. zadatak

-
-
Mat -5 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 30 €
-
više o toj zbirci >>
-
-
-
-
-
Matematika -5 -

zbirke potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
cijena 199 kn - trenutno s popustom = 150
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
cijena 199 kn - trenutno s popustom = 150
-
komplet
1. i 2. polugodište zajedno puna cijena = 300 kn
trenutno s popustom = 250 kn
-

-
PDF-ogledni primjeri testov iz ove zbirke ...
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431

zadaci:
42. zadatak - skupovi

Jedan jako - jako težak
za djecu u 5. raz
vennov ili
venov diagram - 101

sa

Mat -5 i 6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice
-
-

Mat -5 i 6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice

xy
-
odgovor na PITANJE SKUPOVI !!
- 51. zadataka
je ovdje >> RJEŠENJE 51. zadatak !!
-

Mat -5 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 150 kn
-
više o toj zbirci
>>

Mat -5 - konstrukcija simetrale kuta - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -5 - konstrukcija simatrale dužine - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat 5 - konstrukcija trokutu opisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz pomoć geogebre

Mat -6 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć trokutai šestara

Mat -6 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz trokuta i šestara

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 30 stupnjeva

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 45 stupnjeva

Mat -5 i 6 - konstrukcija kuta od 60 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 90 stupnjeva

-
Mat -6 -

zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat -6 - PDF
inicijalni testovi za početak školske godine:

Mat-7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Mat-8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda


Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Mat-5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda
 
 
 
     
  primjeri testova za peti razred osnovne škole kakvi se pišu u toku školske godine  
Mat -5 - nagradna igra ili nagradno pitanje
-

Pitanje je postavljeno u ovom videu >>
svoje odgovore šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI pošalju bilo kakav odgovor
dobit će na poklon PLASTIFICIRANE
MATEMATIČEK formule za 5. razred
SPECIJALNA LJETNA PONUDA
-
vrijedi od 15.07.20. - 14.09.20.
zbirke
-
DVIJE - Zbirke

ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište
( puna cijena 180 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
( puna cijena 60 kn )
-
obje zbirke samo 139 kn
( redovna cijena - 240 kn )
-
ponuda vrijedi od 29.07. - 14.09.20.

ili
ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište i 2. polugodište
( puna cijena 360 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
( puna cijena 60 kn )
-
sve TRI zbirke samo 230 kn
( puna cijena - 420 kn )
ili
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
cijena 60 kn
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ili
nas kontaktirajte mailom:
mim-sraga@zg.htnet.hr


zibrka inicijalnih trestova za PETI razred
SPECIJALNA JESENSKA PONUDA
-
vrijedi od 01.09.21. - 25.10.21.
zbirke
-
DVIJE - Zbirke

ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište
( puna cijena 180 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
( puna cijena 60 kn )
-
obje zbirke samo 139 kn
( redovna cijena - 240 kn )
-
ponuda vrijedi od 01.09. - 25.10..21.

ili
ZBIRKA - TESTOVA ili pismenih ispita
1. polugodište i 2. polugodište
( puna cijena 360 kn )
+
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 6. razred
( puna cijena 60 kn )
-
sve TRI zbirke samo 230 kn
( puna cijena - 420 kn )
ili
ZBIRKA - 10 INICIJALNIH TESTOVA
detaljno riješenih i objašnjenih za 5. razred
cijena 60 kn
-

za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431
-
ili
nas kontaktirajte mailom:
mim-sraga@zg.htnet.hr