MATEMATIKA - 7
 

 

Matematika sedam - 7
-RACIONALNI - BROJEVI - 2022. - ogledni primjer našeg TESTA br. C ili br.3 -RACIONALNI BROJEVI
-
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda
-
NOVO - inicijalni TEST br.1 i br.2 - 2022.


Matematika-7
zbirke potpuno riješenih zadataka

-
video pogled: na novu MAT-7 - 2022.
>> video pogled MAT-7 >>

-
Matematika-7
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
( puna cijena - 26 € )
trenutna cijena 22 €
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
( puna cijena - 26 € )
trenutna cijena 22 €
-
1. i 2. polugodište u kompletu
cijena = 36 €
-
>> video pogled na MAT-7- 2022. >>
-
PDF-ogledni primjeri ...
svi zadaci kompletno riješeni
uz sve potrebne upute i objašnjenja
i idealan su materijal za samostalnu pripremu
pred pisanje testova i pismenih provjera
znanja u školi ...
-
pogled u zbirku ... video
-
pogled u zbirku ... PDF
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematika-7
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat-7
-

-
 

PRIPREME
za PISMENI ispit ili TEST
VEKTORI
PDF dokumneti - video upute
detaljna rješenja >>
-

PRIPREME
za PISMENI ispit ili TEST
ALGEBARSKI IZRAZI
PDF dokumneti - video upute
detaljna rješenja >>
-
VIDEO - POGLED u ZBIRKU
Matematika-7
u iduća dva videa možete
pogledati kako izgleda zbirka i kako
su postavljeni zadaci ...
-
VIDEO - br.1. pogled u zbirku

i
VIDEO br.2. pogled u zbirku

Matatematika 7 - inicijalni ili uvodni test ili ispit znanja za
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda
- -
-
Pripremili smo za vas
POKLON
plastificirane matematičke formule za 7. razred
-
kako naručiti matematičke formule
vrlo jednostavno nazovite nas na 01-4578-431
ili nam pošaljite
mail na :mim-sraga@zg.htnet.hr
pošaljite vaše podatke
ime prezime, točnu adresu
s napomenom
da naručujete besplatne matematičke formule za 7. razred
-
naravno i poštarina za formule ide na naš račun
dakle sve je besplatno !!


 

   
Matematika sedam - 7
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Primjeri TESTOVA za SEDMI razred :
Mat 7 :
Primjer testa kakvog ćete pisati iz poglavlja MNOGOKUTI
Mat-7 6. - grupa testova - test - A

Primjer PRVOG testa koji se piše u 7. razredu
-
-
Detaljne upute i rješenja ovih testova
u obliku PDF dokumenata i video uputa
pronaći ćete ovdje >>
( stranica u montaži )


besplatne video instrukcije:
Mat-7 -- zadaci s pismenih ispita
ili zadaci sa testova...
Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 3)

Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 4)

Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 5)
Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 6)
-
rješavanje sustava dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice:

Mat-7- 1. metodom suprotnih koeficjenatat
Mat-7- 2. metodom supstitucije
Mat-7- 3. metodom komparacije
jednadžbe - sustav jednadžbi vj.br.1
Mat-7 -
Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.1
Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe ubrzana metoda samo za napredne ...
Mat-7 -
Mat-7- kamate
Mat-7 - postoci
Mat-7- sustav jednadžbi zadan riječima
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda supstitucije vj.br.1
Mat-7
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda supstitucije vj.br.2
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda suprotnih koeficjenata
Mat-7
Mat-7 - sustav vj.br.2

 

Primjeri TESTOVA za SEDMI razred :
Mat 7 :
1. polugodište
Primjer testa kakvog će te pisati iz poglavlja
-
VEKTORI
-
RACIONALNI BROJEVI
-
ALGEBARSKI IZRAZI
-
LINEARNA JEDNADŽBA
-
LINEARNA OVISNOST
-
KOORDINATNI SUSTAV
-
PROPORCIONALNOSTI
-
2. polugodište
Mat-7 - 6. - grupa testova - test - A

Primjer testa kakvog ćete pisati iz poglavlja MNOGOKUTI
2. polugodište
Mat-7 - 6. - grupa testova - test - A

Primjer PRVOG testa koji se piše u 7. razredu
-
-
Detaljne upute i rješenja ovih testova
u obliku PDF dokumenata i video uputa
pronaći ćete ovdje >>
( stranica u montaži )


besplatne video instrukcije:
Mat-7 -- zadaci s pismenih ispita
ili zadaci sa testova...
Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 3)

Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 4)

Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 5)
Mat-7 - Mnogokuti - test-A - zadatak br. 6)
-
rješavanje sustava dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice:

Mat-7- 1. metodom suprotnih koeficjenatat
Mat-7- 2. metodom supstitucije
Mat-7- 3. metodom komparacije
jednadžbe - sustav jednadžbi vj.br.1
Mat-7 -
Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.1
Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe ubrzana metoda samo za napredne ...
Mat-7 -
Mat-7- kamate
Mat-7 - postoci
Mat-7- sustav jednadžbi zadan riječima
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda supstitucije vj.br.1
Mat-7
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda supstitucije vj.br.2
Mat-7- sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice - metoda suprotnih koeficjenata
Mat-7
Mat-7 - sustav vj.br.2


-

-


-

Matematika-7
zbirke potpuno riješenih zadataka

Matematika-7
Zbirka - testova ili pismenih ispita 1. polugodište
cijena 120 kn
-
Zbirka - testova ili pismenih ispita 2. polugodište
cijena 120 kn
-
svi zadaci kompletno riješeni
uz sve potrebne upute i objašnjenja
-
za detalje informacije
nazovite nas na
098-237-534
ili
01-4578-431

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematika-7
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Mat-7


Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.1

Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.1

Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.2

Mat-7 - crtanje grafa linearne jednadžbe vj.br.2

AKO TREBATE KOMPLETNA RJEŠENJA
ŠKOLSKE ZBIRKE za SEDMI razred
kontaktirajte nas mailom
ili nas nazovite na
098-488-515
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizika-7
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje

Fizika-7

Mat -7 - konstrukcija simetrale kuta - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -7 - konstrukcija simatrale dužine - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar
Mat -7 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć geogebre
Mat -7 - konstrukcija trokutu opisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar

Mat -7 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz pomoć geogebre
Mat -7 - konstrukcija trokutu upisane kružnice - klasična tehnika - olovka-ravnalo-šestar


Mat -7 - konstrukcija trokutu opisane kružnice uz pomoć trokutai šestara

Mat -7 - konstrukcija trokutu upisane kružnice uz trokuta i šestara
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kemija-7

zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


Kemija-7


inicijalni testovi za početak školske godine:

Mat-7
Primj er inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 7. razreda

Mat-8
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 8. razreda


Mat-6
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 6. razreda

Mat-5
Primjer inicijalnog testa kakvog će te pisati na početku 5. razreda

Mat -7 -
stranica je u izradi
skoro svakih par dana
dodavat ćemo ponešto ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Mat -7 - katalog znanja
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje


-
potpuno riješeni zadaci
-
primjeri testova kakvi se pišu u toku šk. godine
-
ostalo nam je još samo par komada ove zbirke
-
cijena 150 kn
-
više o toj zbirci
>>
 
   
Mat -6 - konstrukcija kuta od 30 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 45 stupnjeva

Mat -6 - konstrukcija kuta od 60 stupnjeva
 
  Matematika-7- besplatne video instrucije za sedmi razred
Matematika-7- besplatne online video instrucije za sedmi razred
zbirka potpuno riješenih zadataka
priručnik za samostalno učenje Matematika 7
-
2014.
Mat-1
Mat-2