Zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred srednje škole
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
Za one koji ne znaju kako otvoriti zadatke: dvoklik na plave dijelove teksta i trebali bi se otvoriti potpuno riješeni zadaci u PDF formatu ... dakle trebate neki PDF preglednik za to ... prijedlog Adobe Reader ...
-
novo: UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
ALGEBARSKI IZRAZI i ALGEBARSKI RAZLOMCI- štampana varijanta !
zbirka u potpunosti prati gradivo svih gimnazija i tehničkih škola kao i svih ostalih strukovnih škola .
video poduka:
Nove zbirke potpuno riješenih zadataka MATEMATIKA - 1
u ponudi
centra za poduku:

 

UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka - POTENCIJE i ALGEBARSKI IZRAZI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o toj zbirci >>

-
cijena = 16 €
- 320 stranica detaljno riješenih zadataka
+ linkovi na prateće video instrukcije ...

Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...

veća slika ... zbirke ...

UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka - ALGEBARSKI RAZLOMCI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o toj zbirci >>

-
cijena = 10 €
- 150 stranica detaljno riješenih zadataka
+ linkovi na prateće video instrukcije ...


Trenutno sadrži duplo više zadataka od školske zbirke ...


veća slika ... zbirke ...


UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka - UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA
sadrži: JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE , JEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA, NEJEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA ...
-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o toj zbirci >>

-
cijena = 16 €
- 150 stranica detaljno riješenih zadataka
+ linkovi na prateće video instrukcije ...

veća slika .. zbirke ...

Trenutno sadrži duplo više zadataka od školske zbirke ...


Zbirka detaljno riješenih svih zadataka po školskoj zbirci
Matematika -1 ( Dakić-Elezović ... za gimnazije i teh.škole)

1. polugodište = 34 €
ili
svi zadaci od 1.1. - pa do 2.8. - 320 stranica = 14 €
i
svi zadaci od 3.1. - pa do 3.5 - 250 stranica = 16 €
-
2. polugodište - po poglavljima ...


Moguća kupovina
po poglavljiam ili djelovima...
za sve detalje i cijene nazovite nas na
01-4579-130 ili 098-237-534


- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI - PDF
- po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci

video pogled na ogledne primjere >>


video sa objašnjenjem i pogledom na zbirke
- kako to izgleda >>


UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka KORIJENI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...

   

ALGEBARSKI IZRAZI - zbirka + video instrukcije + detaljno riješeni svi zadaci ...

- RASTAVLJANJE na FAKTORE - video instrukcije + PDF ...POTENCIJE - video instrukcije + PDF ...


-
- PRVI TEST test.br.8 - 2022- NOVA ZBIRKA - zadsaci + rješenja >>
- PRVI TEST - POTENCIJE - zadaci ...
- primejr 2. i 3. testa - zacaci ...

- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI
- po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci


Preselili smo preko 1000 potpuno riješenih zadataka iz Matematike-1
u obliku PDF- dokumenata i video instrukcija
na novu lokaciju... ( LINK na novu stranicu >> )
potrebno je samo dvokliknuti na sliku sove i otvorit će vam se stranica s tim rješenjima ...

  - POTPUNO RIJEŠENI ZADACI
- po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci

- PRVI TEST - POTENCIJE - zadaci ...
- primejr 2. i 3. testa - zadaci ...

UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka - POTENCIJE i ALGEBARSKI IZRAZI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
cijena = 10 €
- 320 stranica detaljno riješenih zadataka + video instrukcije na pratećem DVD-u ...

Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...

veća slika ... zbirke ...

 

UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...


UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka KORIJENI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
FIZIKA - 1

detaljna rješenja
žute zbirke
FIZIKA -1 - zbirka potpuno rijješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje, svi zadaci su uzeti iz ŽUTE ZBIRKE
i riješeni su tehnikom korak po korak ...detaljnije ...
zadataka
FIZIKA - 1 - rješenja žute zbirke

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
-
više o tome >>

-


         
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka KORIJENI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
 
   

- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI
- po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci

ALGEBARSKI IZRAZI
- RASTAVLJANJE na FAKTORE - video instrukcije + PDF ...POTENCIJE - video instrukcije + PDF ...


- PRVI TEST - POTENCIJE - zadaci ...
- primejr 2. i 3. testa - zacaci ...

-
Mala škola matematike na :-
za početak školske godine
pripremili smo za sve vas
INICIJALNE TESTOVE za 1. srednje
više o tome
imate ovdje >>
potpuno riješeni zadaci
Algebarski izrazi i razlomci ...potpuno riješeni zadaci
Kompleksni brojevipotpuno riješeni zadaci
Kvadratna jednadžbapotpuno riješeni zadaci
Polinomi drugog stupnjapotpuno riješeni zadaci
Trigonometrija
pravokutnog trokuta


NOVO:

Mat -1-
Uređaj na skupu realnih brojeva
jednadžbe , nejednadžbe
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe


u pripremi:

potpuno riješeni zadaci
Mat -1- KORIJENI

 
 


UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA
- štampana varijanta !
-JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE ,
APSOLUTNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE

         
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka KORIJENI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih
zadataka
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

-
- PDF - riješeni zadaci
-video instrukcije o svim tipovima zadataka
s korijenima ...
više o tome >>

-
Postavite pitanja ako ne znate riješiti neki zadatak ...
         
  - POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci ( dostupno samo do 10.03. )
- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci --MAT-1 - Jednadžbe, nejednadžbe apsolutne jedn. i nejedn ...
  Tomislav je zatražio da rješim zadatak >>> i tu je rješen
 

- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci - MAT-1 - Algebarski izrazi i razlomci
- POTPUNO RIJEŠENI ZADACI po školskoj zbirci --MAT-1 - Jednadžbe, nejednadžbe apsolutne jedn. i nejedn ...

-- INCICIJALNI TEST ili inicijalni ispit znanja za 1. srednje

NOVO - 16.02.2011.
MATEMATIČKE FORMULE I NJIHOVA PRIMJENA - MEMENTO iz matematike

 
  novo: UNIVERZALNA - Zbirka potpuno riješenih zadataka
UREĐAJ NA SKUPU REALNIH BROJEVA - štampana varijanta !
-
JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE , APSOLUTNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE


Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
NIKAKVA KOMERCIJALNA UPOTREBA OVIH ZADATAKA NIJE DOZVOLJENA BEZ PISMENA DOZVOLE AUTORA !!!!!


Ako ne znate riješiti neki zadatak iz školskih zbirki ili s prijemnog ispita, pošaljite nam ga mailm na na mim-sraga@zg.htnet.hr
i mi ćemo Vam ga riješiti - potpuno besplatno.
Zadatak ćemo riješiti ako napišete točan naziv zbirke i redni broj zadatka, tekst zadatka možete, a i ne morate napisati.
-