M.I.M.-Sraga d.o.o.

Telefonski brojevi:


01-4578-431
01-4579-130


Mobitel:
098-237-534
   
Fax: 01-4578-431
   
E-Mail adrese:

mim-sraga@zg.htnet.hr
ivana.sraga@zg.t-com.hr
besplatne-formule@hi.t-com.hr
besplatne-formule@mim-sraga.com
   
Adresa:


M.I.M.-Sraga d.o.o.
Kraljevečki ogranak 24 - ( stari broj 37)
10 000 Zagreb
   
Podatci o firmi:

M.I.M.-Sraga d.o.o.
OIB 031 332 784 78
MB 0953954
   
IBAN : HR33 2340 0091 1001 1019 7
   
Radno vrijeme ured: pon-pet -od 09 do 16
   
on-line podrška:

mim-sraga@zg.htnet.hr
svaki dan od 0-24

   
Live podrška
našim kupcima:
01-4578-431
svaki dan od 10-19