Rješenja INICIJALNOG TESTA br.1. za PRVI razred svih srednjih škola
 


video s postupcima rješavanja svih zadataka:
2011.-2013.

zadatak br. 1. - YouTube
zadatak br. 2. - na DVD-u
zadatak br. 3. - na DVD-u
zadatak br. 4. - YouTube - novo
zadatak br. 4. - YouTube - stara varijanta
zadatak br. 5.a) - na DVD-u
zadatak br. 5.b) - YouTube
zadatak br. 6. - YouTube
zadatak br. 7. - na DVD-u
zadatak br. 8. a) i b) - na DVD-u
zadatak br. 9. - YouTube
zadatak br. 10. - na DVD-u
zadatak br. 11. - na DVD-u
zadatak br. 12. - na DVD-u
zadatak br. 13. - YouTube
zadatak br. 14. - na DVD-u
zadatak br. 15. - na DVD-u

 
samo zadaci:

novo:
- PDF zadaci TEST - br.1. 2017./18.

inicijalni test br.1. - 2016. - novo

novo: inicijalni test br.1. - 2016. - novo

- PDF zadaci TEST - br.1. 2014.
- -
PDF-zadaci - TEST- br.1 - 2011.-2013.


PDF-zadaci - TEST- br.2 - 2011.-2013.

-
RJEŠENJA
TESTA - br.2


šk.godina - 2014./15.
rješenja i upute:
uputa kako naručiti DVD sa svim
riješenim zadacima
inicijalnog testa 2014. :

-
video s postupcima rješavanja:

-

zadataka br.2. - YouTube
 
zadataka br.1. - YouTube

zadataka br.3. - YouTube
zadataka br.4. - YouTube
-
svi zadaci rješenja ...

a
PDF rješenja testa br.1. i br.2. + video upute - besplatno šaljemo poštom na DVD-u u obliku PDF dokumenta !
dovoljno je da nam pošaljete mail na: mim-sraga@zg.htnet.hr sa porukom da vam trebaju rješenja inicijalnog testa br.2. ili br.1. ....
+ vaše ime i prezime i točnu adresu - gdje da vam pošaljemo DVD
uz DVD sa video objašnjenjiam i PDF-rješenjima
na poklon dobijete i plastificirane MATEMATIČKE FORMULE za 1. srednje
-
DVD s rješenjaima - najbrže možete naručiti tako da nas nazovete na 01-4578-431
i izdiktirate svoju adresu
uz DVD dobijete i PLASTIFICIRANE matematičke formule
sve je besplatno
ništa ne morate platiti - dakle ni poštarinu
-
 

primjeri TESTOVA koji se pišu u toku 1. polugodišta:    
prvi TEST - POTENCIJE
( otprilike ovakav test bi mogli pisati u šk. )
drugi i treći TEST
- ALGEBARSKI IZRAZI
( otprilike ovakav test bi mogli pisati u šk. )
 

ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA - PRIRUČNICI ZA SAMOSTALNO UČENJE:
 
MATEMATIKA-1
ALGEBARSKI IZRAZI
-
 

 
a