-
ZAGREBAČKA BACAČKA LIGA
2008. - 2009. - 2010. - 2011.

zaključno sa
01.07.2009.
KALENDAR 2010. - - - - - REZULTATI 2009. - - - - -PRAVILA za 2010.
 
ZAGREBAČKA BACAČKA LIGA
2011.
REZULTATI:
1. kolo -09.01.2011.
KLADIVO
GIRA
2. kolo -30.01.2011.
KLADIVO
KUGLA

GIRA
3. kolo -20.02.2011.
KUGLA - PH
4. kolo -20.03.2011.
KLADIVO
DISK
GIRA
5. kolo -11.
DISK
KUGLA

KOPLJE
         
6. kolo -03.04.2011.
KUGLA
DISK
GIRA
KOPLJE

BJELOVARSKO PROLJEĆE
7. kolo -25.04.2011.
KOPLJE
KUGLA
DISK

KLADIVO - VK

8. kolo -08.05.2011.
Međ-prv-ZGB
KLADIVO
KUGLA
DISK
KOPLJE
9. kolo -03.07.2011.
KLADIVO
DISK
GIRA

BACAČKI GRAND-PRIX
10. kolo -09./10.07.2011.
KUGLA
DISK
KOPLJE
KLADIVO

GIRA
         
11. kolo -08.mj.
DISK
KOPLJE
KLADIVO

12. kolo -09.mj.
KUGLA
DISK
KOPLJE
KLADIVO

GIRA
13. kolo - 10.mj.
KUGLA
DISK
KOPLJE
14. kolo -11.mj.
KUGLA
DISK
KOPLJE
KLADIVO

GIRA
15. kolo -12.mj.
KUGLA
KLADIVO

GIRA

 
KALENDAR 2010. - - - - - REZULTATI 2009. - - - - -PRAVILA za 2010.
ZAGREBAČKA BACAČKA LIGA
2010.
REZULTATI:
1. kolo - 17.01.2010.
KLADIVO
GIRA

2. kolo - 14.02.2010.
KLADIVO
GIRA

3. kolo - 07.03.2010.
KUGLA
sa PH - dvorana
4. kolo - 14.03..2010.
KLADIVO
GIRA
KUGLA

5. kolo - 27.03.2010.
DISK
KOPLJE


-
6. kolo - 18.04.2010.
KUGLA
DISK
KOPLJE

7. kolo - 09.05.2010.
KLADIVO
KUGLA
DISK
KOPLJE

u sklopu MEĐ-prv-ZGB
8. kolo - 02.05.2010.
KLADIVO
DISK
KOPLJE

8A. kolo
- 16.05.2010.
GIRA
9. kolo - 23.05.2010.
KLADIVO
KUGLA
DISK
KOPLJE

GIRA
-
11. kolo - 11.07.2010.
KLADIVO
DISK
KOPLJE

GIRA
12. kolo - 18.07.2010.
KLADIVO
KLADIVO - višeboj
-
DISK

DISK - višeboj
13. kolo - 25.07.2010.
KOPLJE
KUGLA
KUGLA - višeboj
DISK
KLADIVO
14. kolo - 31.07.2010.
KUGLA
DISK
KOPLJE
15. kolo - 28/29.08.2010.
KUGLA
DISK
KLADIVO
KOPLJE

GIRA
-        
16. kolo - 25.09.2010.
Bjelovar - bac-višeboj
KUGLA
DISK

KLADIVO
KOPLJE

GIRA
17. kolo - 03.10.2010.
KOPLJE
GIRA
KLADIVO-vk
18. kolo - 28.11.2010.
KUGLA
GIRA

KLADIVO-vk
19. kolo - 05.12.2010.
KUGLA
KLADIVO

GIRA
FINALE - 26.12.2010.
KUGLA - finale
GIRA
- finale


-
ZAGREBAČKA BACAČKA LIGA
2009.
REZULTATI:
1. kolo - 29.03.2009.
KLADIVO
GIRA
KUGLA
DISK
2. kolo- 13.04.2009.
KLADIVO
GIRA
DISK
KUGLA
KOPLJE
3. kolo
BACAČKI PETOBOJ
-
REZ. PO DISCIPLINAMA
-
REZ. VIŠEBOJ

5. kolo
DISK
KUGLA
-
7. kolo
KLADIVO
DISK
GIRA
11. kolo
KUGLA
GIRA
KOPLJE
12. kolo
KLADIVO
DISK
KUGLA
13. kolo
DISK
14. kolo
GIRA
KOPLJE
KUGLA
15. kolo
KLADIVO
GIRA
KUGLA
KONTAKT:
mim-sraga@zg.htnet.hr
-