Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola
Priručnik za samostalno učenje MATEMATIKA-1-
SKUPU REALNIH BROJEVA
POTENCIJE , ALGEBARSKI IZRAZI , ALGEBARSKI RAZLOMCI ...
Autor: Mladen Sraga
Centar za poduku - M.I.M.-Sraga


cijena sa
47% popusta: 125 kn

sastoji se od dvije zbirke:
1. potencije i algebarski izrazi
2. algebarski razlomci


video - pogled unutra
-

-BESPLATNE video instrukcije iz MATEMATIKE- 1 i 2
po školskoj zbirci


Mat-1 

 

Univerzalna zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola

Svi zadaci su kompletno riješeni tehnikom korak po korak uz kompletnu uputu i objašnjenja ...+ linkovi na-YouTube - video upute ...

SKUP REALNIH BROJEVA:
- sadrži:
- POTENCIJE
--pogled na neke zadatke:--PDF-dokumnet _i_ video instrukcije
- ALGEBARSKI IZRAZI
---- pogled na neke zadatke
- ALGEBARSKI RAZLOMCI
---- pogled na neke zadatke PDF
- pripreme za
PISMENE ISPITE ili TESTOVE su na ovom linku >>
-

Svi zadaci su kompletno riješeni
tehnikom korak po korak
uz kompletnu uputu i objašnjenja ...
+ linkovi na-YouTube - video upute ...

sastoji se od dvije zbirke:
1. - potencije i algebarski izrazi
2. - algebarski razlomci
cijena sa 47% popusta: 125 kn


+ poštarian 25 kn
ako se zbirke šalju poštom...
 
-

Primjeri zadataka :

Rastavi na faktore:
  video upute uz zadatke iz ove zbirke
Algebarski izrazi
POTENCIJE:
Potencije - vježba br.21. -novo
Potencije - vježba br.22. -novo
Potencije - vježba br.24. -novo
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
Algebarski izrazi
RASTAVLJANJE na FAKTORE :
Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo
Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.11. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.12. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.13. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.14. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.15. - novo

zadatak broj:


video upute uz zadatke iz ove zbirke
Algebarski izrazi
RASTAVLJANJE na FAKTORE :

Rastavljanje na faktore vježba br.1. -novo
Rastavljanje na faktore vježba br.4. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.7. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.2. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.5. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.8. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.3. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.6. - novo

Rastavljanje na faktore vježba br.9. - novo
Rastavljanje na faktore vježba br.10. - novo-
ALGEBARSKI RAZLOMCI :
-
zadatak broj:


Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:

Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:


Algebarski razlomci:
-
zadatak broj:još primjera potpuno riješenih zadataka
zatražite na mail mim-sraga@zg.htnet.hr
tako da obavezno u mailu naznačite da tražite još riješenih primjera
iz univerzalne zbirke potpuno riješenih zadataka: Mat-1 - SKUP REALNIH BROJEVA
     
    NARUDŽBE i sve dodatne informacije možete napraviti
na telefon: 01-4578-431
ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
Izdavač: M.I.M.-Sraga d.o.o.Zbirka u POTPUNOSTI PRATI NASTAVNI PLAN I PROGRAM i najveća je zbirka potpuno riješenih zadataka u Hrvatskoj na temu ALGEBARSKIH IZRAZA i ALGEBARSKIH RAZLOMAKA... ( zadatke smo sakupljali, sastavljali i rješavali u proteklih 23 godine !!!!! )
razlikuje se od svih drugih zbirki po tome što su svi zadaci kompletno riješeni i uz njih ide dodatna uputa i objašnjenje !!!!
i razlikuje se od svih ostalih zbirki po tome što AUTORA i izadvača možete tražiti dodatne upute i objašnjenja uz zadatke koji vam nisu dovoljno jasni ( ako ima takvih zadataka ! ) i to 24 sata na dan - 365 dana na godinu putem maila mim-sraga@zg.htnet.hr !
Zbirka je gotova i ide u tiska. Ova zbirka NIJE BESPLATNA već ima vrlo popularnu cijenu sa 50% popusta = 115 kn ! ( preko 300 stranica i preko 2000 zadataka)

Dio koji će biti objavljen na ovoj web-stranici biti će besplatan a kompletnu zbirku o SKUPU REALNIH BROJEVA
moći će te kupiti samo u štampanom obliku i to isključivo preko centra za poduku: M.I.M.-Sraga,
dolaskom do nas ili preko pošte ( pouzećem )

Kupnjom ove zbirke dobijete GARANCIJU na sve zadatke tako da možete postavljati dodatna pitanja
i tražiti dodatne upute uz zadatke iz ove zbirke putem telefona ili preko maila !
Odgovore na sva pitanja šaljemo mailom ili fax-om ili ih objavljujemo na YouTube
pod nazivom: Mala škola MATEMATIKE


tel: 01-4578-431 ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
Mat -1-
Uređaj na skupu realnih brojeva
jednadžbe , nejednadžbe
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe


Ako ne znate riješiti neki zadatak iz školskih zbirki ili s prijemnog ispita, pošaljite nam ga mailm na na skolske-zbirke@mim-sraga.com
i mi ćemo Vam ga riješiti - potpuno besplatno.
Zadatak ćemo riješiti ako napišete točan naziv zbirke i redni broj zadatka, tekst zadatka možete, a i ne morate napisati.
-

video poduka:
 
NIKAKVA KOMERCIJALNA UPOTREBA OVIH ZADATAKA NIJE DOZVOLJENA BEZ PISMENA DOZVOLE AUTORA !!!!!