MATEMATIČKE FORMULE i njihova primjena
-
FORMULE PRIMJERI potpuno riješenih zadataka
ZBIRKE POTPUNO
FORMULE spremne za ispis
----------------  
RIJEŠENIH ZADATAKA:
PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
FORMULE:
Potencije - + YouTube-video - BR.1. i BR.2. - važno za ALGEB. izraze !!!
Algebarski izrazi:
  kvadrat zbroja
  kvadrat razlike
  Razlika kvadrata
  kub zbroja
  kub razlike
  zbroj kubova
  razlika kubova
  kvadrat trinoma
  kvadratni trinom
Rastavljanje na faktore
Potencije - + YouTube-video - NOVO
Korijeni
Racionalizacija nazivnika
Algebarske operacije
Algebarski razlomci
Apsolutna vrijednost realnog broja
Nejednadžbe
Sukladnosti i sličnosti
Krug i kružnica
Analitička geometrija

  Udaljenost dvije točke
  Polovište dužine
  Dijelište dužine u zadanom omjeru
  Težište trokuta
  Površina trokuta zadanog sa tri točke
Jednadžba pravca:
  Eksplicitni oblik
  Implicitni oblik
  Segmentni oblik
  Površina trokuta kojeg zatvara pravac
s koordinatnim osima
  Kroz jednu toču T i koeficijent smjera a
  Kroz dvije točke
  Koeficijent smjera pravca zadanog sa dvije točke
  Uvjet paralelnosti dvaju pravaca
  Uvjet okomitosti dvaju pravaca
   
 
Četiri karakteristične točke trokuta
Poučci o sukladnosti trokuta
K-S-K
S-K-S
S-S-S
S-S-K
Poučci o sličnosti trokuta
K-K
S-K-S
S-S-S
S-S-K
  PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
primjeri potpuno riješenih zadataka:
Potencije - riješeni zadaca + YouTube-video - BR.1. i BR.2.
Algebarski izrazi:
  kvadrat zbroja - riješeni zadaci + YouTube-video - NOVO
  kvadrat razlike - riješeni zadaca + YouTube-video -br.1. i br.2.
  Razlika kvadrata - riješeni zadaca + YouTube-video - NOVO
  kub zbroja - riješeni zadaci + YouTube-video - NOVO
  kub razlike - riješeni zadaci + YouTube-video - NOVO
  zbroj kubova - riješeni zadaci + YouTube-video - NOVO
  razlika kubova - riješeni zadaci + YouTube-video - NOVO
  kvadrat trinoma - riješeni zadaci
  kvadratni trinom - riješeni zadaci
Rastavljanje na faktore
Potencije - riješeni zadaca + YouTube-video - NOVO
Korijeni - riješeni zadaca
Racionalizacija nazivnika - riješeni zadaca
Algebarske operacije - riješeni zadaca
Algebarski razlomci - riješeni zadaca
Apsolutna vrijednost realnog broja
Nejednadžbe - riješeni zadaca
Sukladnosti i sličnosti - riješeni zadaca
Krug i kružnica - riješeni zadaca
Analitička geometrija - riješeni zadaca
  Udaljenost dvije točke
  Polovište dužine
  Dijelište dužine u zadanom omjeru
  Težište trokuta
  Površina trokuta zadanog sa tri točke
Jednadžba pravca:
  Eksplicitni oblik
  Implicitni oblik
  Segmentni oblik
  Površina trokuta kojeg zatvara pravac
s koordinatnim osima
  Kroz jednu toču T i koeficijent smjera a
  Kroz dvije točke
  Koeficijent smjera pravca zadanog sa dvije točke
  Uvjet paralelnosti dvaju pravaca
  Uvjet okomitosti dvaju pravaca
   
   
 

priručnik za samostalno učenje

potpuno riješeni zadaci
Algebarski izrazi i razlomci ...


zbirka potpuno riješenih
zadataka
priručnik za samostalno učenje
Mat-1-

jednadžbe, nejednadžbe,
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe
pogled unutra !

FORMULE za PRVI razred
spremne za printanje

kako preuzeti i kako
ih isprintajti
pogledajte ovdje !

Nove zbirke potpuno riješenih zadataka u ponudi
centra za poduku:potpuno riješeni zadaci
Kompleksni brojevipotpuno riješeni zadaci
Kvadratna jednadžba

potpuno riješeni zadaci

Polinomi drugog stupnja


NOVO:

Mat -1-
Uređaj na skupu realnih brojeva
jednadžbe , nejednadžbe
apsolutne jednadžbe i nejednadžbe

u pripremi:

potpuno riješeni zadaci
Mat -1- KORIJENI
FORMULE spremne za ispis
     

DRUGI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
FORMULE:
Kompleksni brojevi
Kvadratna jednadžba
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
Graf kvadratne funkcije
Crtanje grafa polinoma drugog stupnja
Tok funkcije
Vietove formule
Rastavljanje na faktore polinoma II. stupnja
Kvadratna nejednadžba
Eksponencijalne funkcije
Logaritamske funkcije
Trigonometrija pravokutnog trokuta
Istostraničan trokut
Jednakokračan trokut
Geometrijski likovi
Geometrijska tijela


DRUGI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
potpuno riješeni zadaci:
Kompleksni brojevi - riješeni zadaca
Kvadratna jednadžba - riješeni zadaca
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
Graf kvadratne funkcije - riješeni zadaca
Crtanje grafa polinoma drugog stupnja
Tok funkcije - riješeni zadaca
Vietove formule - riješeni zadaca
Rastavljanje na faktore polinoma II. stupnja
Kvadratna nejednadžba - riješeni zadaca
Eksponencijalne funkcije - riješeni zadaca
Logaritamske funkcije - riješeni zadaca - YouTube-video - NOVO
Trigonometrija pravokutnog trokuta - riješeni zadaca
Istostraničan trokut - riješeni zadaca
Jednakokračan trokut - riješeni zadaca
Geometrijski likovi - riješeni zadaca
Geometrijska tijela - riješeni zadaca
 
       

TREĆI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
FORMULE:
Trigonometrija
Pravokutni trokut
Pretvaranje stupnjeva u radijane
Pretvaranje radijana u stupnjeve
Glavna mijera kuta
Osnovne relacije
Adicijske formule
Transformacija umnoška u zbroj
Transformacija zbroja u umnožak
Parnost, neparnost i peridodičnost
Periodičnost
Veza između funkcija istog kuta
Crtanje grafa trigonometrijskih funkcija
Svođenje na prvi kvadrant
Funkcije višestrukog kuta
Funkcije polovičnog kuta
Univerzalna supstitucija
Tablica vrijednsoti trigonometrijskih funkcija
Trigonometrijske jednadžbe
Trigonometrijske jednadžbe oblika: sin x = a
Trigonometrijske jednadžbe oblika: cos x = a

Kosokutan trokut
Sinusov poučak
Kosinusov poučak
Površina trokuta
Veza između funkcija kuteva u trokutu
Polumjer opisane kružnice
Polumjer upisane kružnice
Mollweidove formule
Visine trokuta
Težišnica
Vektori
Analitička geometrija

Analitička geometrija
  Udaljenost dvije točke
  Polovište dužine
  Dijelište dužine u omjeru
  Težište trokuta
  Površina trokuta zadanog sa tri točke
  Jednadžba pravca
  Eksplicitni oblik
  Implicitni oblik
  Segmentni oblik
  Površina trokuta kojeg zatvara pravac
s koordinatnim osima
  Kroz jednu toču T i koeficijent smjera k
  Kroz dvije točke
  Koeficijent smjera pravca zadanog sa dvije točke
  Uvjet paralelnosti
  Uvjet okomitosti
  Uvjet kolinearnosti tri točke
  Udaljenost točke T od pravca
  Udaljenost paralelnih pravaca
  Kut dvaju pravaca
  Kut dvaju pravaca
  Simetrala kuta dvaju pravaca
  Simetrala kuta dvaju pravaca

Kružnica
Središnja ili centralna

  Jednadžba središnje kružnice
  Jednadžba tangente u točki D
  Jednadžba normale u točki D
  Uvjet dodira pravca i kružnice
  Koordinate dirališta
Opća jednadžba kružnice
  Opća jednadžba kružnice
  Jednadžba tangente u točki D
  Jednadžba normale u točki D
  Uvjet dodira pravca i kružnice
Elipsa
  Jednadžba elipse
  Jednadžba tangente u točki D
  Jednadžba normale u točki D
  Uvjet dodira pravca i elipse
  Linearni ekscentricitet
  Numerički ekscentricitet
  Radijus vektori
  Parametar
Hiperbola
  Jednadžba hiperbole
  Jednadžba tangente u točki D
  Jednadžba normale u točki D
  Uvjet dodira pravca i hiperbole
  Linearni ekscentricitet
  Numerički ekscentricitet
  Jednadžbe asimptota
  Radijus vektori
  Parametar
Parabola
  Jednadžba parabole
  Ravnalica
  Jednadžba tangente u točki D
  Jednadžba normale u točki D
  Uvjet dodira pravca i parabole
Posebni slučajevi
  Elipsa kojoj su fokusi na y-osi
  Jednadžba elipse sa središtem izvan ishodišta
  Jednadžba hiperbole sa središtem izvan ishodišta
  Hiperbola kojoj su fokusi na y-osi
  Istostrana hiperbola

     
         
ČETVRTI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
FORMULE:
  Brojevni sustavi
   
   
   
   


   
   
   
   
   

  ČETVRTI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
potpuno riješeni zadaci:
  Brojevni sustavi - riješeni zadaca
   
   
   
   
   

xy
   
   
   
   
   

yx
       
         
   
  STRANICA U IZRADI ...molim malo strpljenja !
   
   
   
       
         
BESPLATNE MATEMATIČKE FORMULE - MATH - MEMO